Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria

Denna publikation är offentlig till 20.10.2024 0:00

Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria på Bulevarden 48, 00120 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-010882 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och -terrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 17.11.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 17.11.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.10.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster