Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Haapaperhosen tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 18.9.2024 2:00.

Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen osoitteissa Haapaperhosentie 15–23, 00410 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-010877 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 16.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 16.10.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut