Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen

Denna publikation är offentlig till 18.9.2024 2:00

Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen på Aspfjärilsvägen 15-23, 00410 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-010877 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsterrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 16.10.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 16.10.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.9.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster