Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 25.10.2024 14:30.

Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9 osoitteessa Taimistontie 9, 00380 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-011500 T 11 02 04)  huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 23.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 23.11.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut