Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9

Denna publikation är offentlig till 25.10.2024 14:30

Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9 på Plantskolevägen 9, 00380 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-011500 T 11 02 04) för  bostadsaktiebolagets  lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 23.11.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 23.11.2023.  

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.10.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster