Ilmoitus kuulemisesta Asunto-oy Iiluodonkulman tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 27.11.2024 13:00.

Asunto-oy Iiluodonkulma osoitteessa Leikosaarentie 18, 00980 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-012334 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.12.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut