Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma

Denna publikation är offentlig till 27.11.2024 13:00

Asunto-oy Iiluodonkulma på Lekholmsvägen 18, 00980 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-012334 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 27.12.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 27.12.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 27.11.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster