Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Keijukaistenpolku 6:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 22.4.2025 0:00.

Asunto-Oy Keijukaistenpolku 6 osoitteessa Keijukaistenpolku 6, 00820 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-005191 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistojen parvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 16.5.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 16.5.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.4.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut