Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Keijukaistenpolku 6

Denna publikation är offentlig till 22.4.2025 0:00

Asunto-Oy Keijukaistenpolku 6 på Älvornas stig 6, 00820 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2024-005191 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 16.5.2024. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 16.5.2024.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 22.4.2024. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster