Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Maiju Lassilantie 2:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 3.10.2024 0:00.

Asunto Oy Maiju Lassilantie 2 osoitteissa Teuvo Pakkalan tie 4, Teuvo Pakkalan tie 8 ja Maria Jotunin tie 3, 00400 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-011654 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistojen parvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 1.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 1.11.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 3.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut