Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2

Denna publikation är offentlig till 3.10.2024 0:00

Asunto Oy Maiju Lassilantie 2 på Teuvo Pakkalas väg 4, Teuvo Pakkalas väg 8 och Maria Jotunis väg 3, 00400 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-011654 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 1.11.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 1.11.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 3.10.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster