Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Vähäntuvantie 2:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 30.9.2024 9:30.

Asunto Oy Vähäntuvantie 2 osoitteessa Vähäntuvantie 2, 00390 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-011645 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 30.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 30.10.2023 mennessä.    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut