Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2

Denna publikation är offentlig till 30.9.2024 9:30

Asunto Oy Vähäntuvantie 2 på Lillstuvägen 2, 00390 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-011645 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 30.10.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 30.10.2023.  

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 29.9.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster