Ilmoitus kuulemisesta Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 17.5.2025 2:00.

 

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16 osoitteessa Paciuksenkaari 16, 00270 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-006459 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille/terasseille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 13.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 13.6.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut