Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16

Denna publikation är offentlig till 17.5.2025 2:00

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16 på Paciussvängen 16, 00270 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2024-006459 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar/terrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 13.6.2024. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 13.6.2024.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.5.2024. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster