Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy/VMY 1801 tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 9.11.2024 2:00.

Helsingin kaupungin asunnot Oy/VMY 1801/00630 Helsinki osoitteissa

  • Metsäpurontie 25, 26, 27, 28, 29, 30
  • Koivikkotie 37, 39, 41, 43, 45
  • Metsäpuronkuja 11 ja 13
  • Vesakkotie 2, 4, 6

on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-009970 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille, huoneistoterasseille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.12.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut