Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab/VMY 1801

Denna publikation är offentlig till 9.11.2024 2:00

Helsingfors stads bostäder Ab på Björkdungevägen 37-45, Skogsbäcksgränd 11-13, Skogsbäcksgränd 13, Skogsbäcksvägen 25, Skogsbäcksvägen 26-30, Snårvägen 2-6, 00630 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-009970 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger, terrasser, gårdar och inomhuslokaler. För de innehavarna av lokalerna och de sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 7.12.2023 (registratorskontoret).Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 7.12.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 9.11.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster