Maatullinpuiston puistosuunnitelmaluonnos sekä Kämnerintien katusuunnitelmaluonnos esillä 8.–21.5.2024

Julkaisu poistuu verkosta 8.5.2025 0:15.

Helsingin kaupunki laatii Tapulikaupunkiin Maatullinpuiston puistosuunnitelmaa ja Kämnerintien katusuunnitelmaa. Luonnoksiin voi tutustua Helsingin kaupungin internetsivuilla 8.5.-21.5.2024 välisenä aikana.

Puistossa parannetaan reittejä sekä Maatullin koulun ja päiväkodin viereisiä alueita, kehitetään hulevesien hallintaa ja suunnitellaan uutta leikkipuistoa. Lisäksi Kämnerintielle laaditaan katusuunnitelma.

Tiedote (pdf): https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373162/Tiedote-esill%C3%A4olosta_Maatullinpuisto.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maatullinpuiston, Tuulaakipuiston, Ajurinpuiston osan ja Tapulikaupungin liikuntapuiston osan puistosuunnitelma:

Piirustus 1: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_piirustus_1_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Piirustus 2: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_piirustus_2_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Piirustus 3: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_piirustus_3_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koostepiirustus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_koostepiirustus_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Selostus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_selostus_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kämnerintien (välillä Maatullinkuja-Kämnerinpolku), Maatullinkujan (välillä tontti 40119-Kämnerintie) ja Syökärinpolun (välillä Maatullinkuja-Kämnerinpolku) katusuunnitelma:

Piirustus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365244/Luonnos_piirustus_8.5.2024_Maatullinkuja_ja_K%C3%A4mnerintien_p%C3%A4%C3%A4te.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Selostus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365244/Luonnos_selostus_8.5.2024_Maatullinkuja_ja_K%C3%A4mnerintien_p%C3%A4%C3%A4te.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Puistosuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 8.–21.5.2024 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat, kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Neuvontaa suunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 09 310 22111 ma–to klo 8.30–16.00 ja pe 12.00–15.00 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma 12.00–15.00, ti–ke 8.30-12.00 ja to–pe 12.00–15.00.

Suunnittelualueen itäosat kuuluvat Kimnaasipolkuun rajautuvaan Ajurinpuistoon, länsi- ja keskiosat ovat osa Maatullinpuiston kaupunkipuistoa. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Maatullinkujaan rajautuva Tuulaakipuisto.

Puistosuunnittelu painottuu alla olevassa kartassa osoitetuille alueille (A-E). Suunnitelmaluonnoksessa osoitetaan uuden Maatullin koulun ja päiväkodin yhteyteen uusi leikkipuisto (A). Säilyvän viljelypalsta-alueen läheisyyteen (B) osoitetaan hulevesien viivyttämiseen tarkoitettu alue. Leikkipaikka Tapulin (ent. leikkipuisto) ja sen lähiympäristön (C) toimintoja kehitetään viereisen parakkirakennuksen poistumisen myötä. Maakumpujen eteläpuolelle osoitetaan uudet reittiyhteydet.

Tapulikaupungin liikuntapuiston läheisyyteen (D) kehitetään uusi toiminnallinen oleskelupaikka ja alueen kulkuyhteyksiä parannetaan. Lisäksi suunnitelmassa kehitetään puistoalueen niitty- ja puustoista verkostoa sekä luonnon monimuotoisuutta. Puistosuunnitelmaan liittyy Kämnerintien katusuunnitelma (E) Puistolan asemanseudun monitoimitalot nimisen asemakaavamuutoksen toteuttamista varten.

Katusuunnitelma asetetaan nähtäville kesäkuussa 2024 Helsingin kaupungin verkkosivulleosoitteessa hel.fi/suunnitelmat, kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Tavoitteena on, että puisto- ja katusuunnitelmat valmistuvat kesällä 2024, ja ne hyväksyttäisiin syksyllä 2024. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2025. Toivomme mahdollista palautetta nyt esillä olevasta puisto- ja katusuunnitelmaluonnoksesta 21.5.2024 mennessä.

Puisto- ja katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta:

Kaupunkiympäristölautakunnan päätökset: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunta

Maankäyttöjohtajan päätökset:

https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/maankayttojohtaja-maankaytto-ja-kaupunkirakenne-palvelukokonaisuus

Lisätiedot ja palautteet

Johanna Himberg, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Malin Blomqvist, MASU Planning, puh. +45 6169 1736, malin@masuplanning.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Karttaote. Suunnittelualueet on esitetty punaisella viivalla. Kuva: Helsingin kaupunki
Karttaote. Suunnittelualueet on esitetty punaisella viivalla. Kuva: Helsingin kaupunki