Pasila: Kuuluttajankatu katusuunnitelmaluonnos esillä 29.3.–18.4.2023

Julkaisu poistuu verkosta 23.3.2025 23:45.

Helsingin kaupunki laatii Pasilan kaupunginosassa sijaitsevan Kuuluttajankadun katusuunnitelmaa.

Luonnos 22.3.2023_Kuuluttajankatu_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luonnos 22.3.2023_Kuuluttajankatu_Katusuunnitelmaselostus.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 29.3.–18.4.2023 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat Henkilökohtaista neuvontaa katusuunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 09 31022111 ma–to klo 8.15–16.00, pe 12–15 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma–ti 8.15–12 ja ke–pe 12–15. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu

Kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelma-luonnokseen. Kuuluttajankadun muutos koskee jalkakäytävän ja pysäköinti-/istutuskaistan rakentamista kadun pohjoisreunaan.

Ennen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä se asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön verkkosivulle osoitteeseen https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Nähtävilläolovaihe ajoittuu vuoden 2023 keväälle, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa niihin muistutus. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeitse kadun varren kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin kesällä 2023 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan keväällä 2024. Toivomme mahdollista palautetta nyt esillä olevasta katusuunnitelmaluonnoksesta 18.4.2023 mennessä.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/paatosasiakirjat/

Lisätiedot ja palautteet

Eino Kattilakoski, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 32657, eino.kattilakoski@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ville Kankkunen , Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 21351, ville.kankkunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Juha Väätäinen, Sitowise Oy, puh. 050 5917 514, juha.vaatainen@sitowise.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)