Böle: Utkastet till en gatuplan för Hallåmansgatan finns för påseende 29.3.–18.4.2023

Denna publikation är offentlig till 23.3.2025 23:45

Helsingfors stad utarbetar en gatuplan för Hallåmansgatan i stadsdelen Böle.

Luonnos 22.3.2023_Kuuluttajankatu_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Luonnos 22.3.2023_Kuuluttajankatu_Katusuunnitelmaselostus.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till gatuplan finns framlagt för påseende under perioden 29.3–18.4.2023 på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner . Kundtjänsten på Helsingfors stadsmiljö ger personlig rådgivning och hjälp med att studera gatuplansmaterialet per telefon på nummer 09 310 22111 må–to kl. 8.15–16.00 och fr 12–15, eller på plats (Verkstadsgatan 8) må–ti 8.15–12 och on–fr 12–15. https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst

Planeringen av gatan bygger på den gällande detaljplanen och trafikplansutkastet. Ändringen av Hallåmansgatan gäller bygget av en trottoar och en parkerings-/planteringsremsa längs gatans norra kant.

Innan förslaget till gatuplanen godkänns läggs det ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats på adressen https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner

Påseendefasen infaller våren 2023 och då har delaktiga möjlighet att anmärka på dem. Ägarna och innehavarna till fastigheterna längs gatorna meddelas om framläggandet per brev.

Målet är att gatuplanen godkänns på sommaren 2023 och att byggandet inleds på våren 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vänligen skicka in eventuell respons på de framlagda utkasten till gatuplaner senast 18.4.2023.

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/tjansteinnehavarnas-beslut.

https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/tjansteinnehavarnas-beslut

Mer information och respons

Eino Kattilakoski, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 32657, eino.kattilakoski@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ville Kankkunen, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 21351, ville.kankkunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Juha Väätäinen, Sitowise Oy, tfn +050 5 917 514, juha.vaatainen@sitowise.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)