Rakennuskiellon hyväksyminen ja voimaantulo: Vallila

Julkaisu poistuu verkosta 29.9.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 19.9.2023, § 475 päättänyt pidentää Vallilan kortteleiden 689, 692, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä tonttien 694/21 ja 24 (piirustus nro 12875/päivätty 12.9.2023, dnro HEL 2023-009329) rakennuskieltoa 1.9.2025 saakka  maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla asemakaavan muuttamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä rakennuskiellon tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12875 (päivätty 12.9.2023)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rakennuskielto on tullut voimaan 29.9.2023

Helsingissä 29.9.2023