Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Vallgård

Denna publikation är offentlig till 29.9.2024 0:00

Stadsmiljönämnden har 19.9.2023, § 475 beslutat utfärda förlänga byggförbudet för kvarteret 689, 692, 696, 699, 700, 703 ja 707 och tomten 694/21 ja 24 i Vallgård (ritning nr 12875/daterad 12.9.2023, dnr HEL 2023-009329) fram till 1.9.2025 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen för att ändra en detaljplan. Stadsmiljönämnden beslutade förordna att byggförbudet träder i kraft innan beslutet har vunnit laga kraft.

Byggförbudskarta, ritning nr 12875 (daterad 12.9.2023)(Länk leder till extern tjänst)

Byggförbudet trädde i kraft 29.9.2023

Helsingfors 29.9.2023