Vanhan Porvoontien katusuunnitelmaluonnoksia esillä 25.10.–7.11.2023

Julkaisu poistuu verkosta 25.10.2024 0:15.

Helsingin kaupunki laatii Suurmetsän kaupunginosassa sijaitsevan Vanhan Porvoontien ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmia.

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_11.10.2023_tiedote_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Tiedote.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_9.10.2023_piirustus1_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_9.10.2023_piirustus2_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_9.10.2023_piirustus3_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 25.10.–7.11.2023 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Henkilökohtaista neuvontaa katusuunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 09 31022111 ma–to klo 8.15–16.00, pe 12–15 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma–ti 8.15–12 ja ke–pe 12–15. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu

Katujen suunnittelu perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin ja liikennesuunnitelmaluonnokseen. Tehtävillä muutoksilla parannetaan Vanhan Porvoontien melusuojausta katualueen reunoihin sijoitettavilla meluesteillä. Samalla parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä alueella ja varaudutaan tavoiteverkon mukaisiin yksisuuntaisiin pyöräliikenteen järjestelyihin. Suunnittelu koskee

  • Vanha Porvoontie välillä Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie
  • Tattariharjuntie ja Suurmetsäntie, Törmätie, Kalliokuja ja Sienitie Vanhan Porvoontien läheisyydessä

Ennen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä se asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön verkkosivulle osoitteeseen https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Nähtävilläolovaihe ajoittuu vuoden 2024 alkuun, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa niihin muistutus. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kadun varren kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin talvella 2024 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2024.Toivomme palautetta nyt esillä olevista katusuunnitelmaluonnoksista 7.11.2023 mennessä.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunta

https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat

Lisätiedot ja palautteet:

Jouni Laakko, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 52592, jouni.laakko@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tauno Mäkelä, Ramboll Oy, puh. 040 7652121, tauno.makela@ramboll.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).