Utkasten till gatuplan för Gamla Borgåvägen framlagda för påseende 25.10–7.11.2023

Denna publikation är offentlig till 25.10.2024 0:15

Helsingfors stad utarbetar gatuplaner för Gamla Borgåvägen och anknytande gator i stadsdelen Storskog.

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_11.10.2023_tiedote_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Tiedote.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_9.10.2023_piirustus1_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_9.10.2023_piirustus2_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0282215/Luonnos_9.10.2023_piirustus3_Vanha_Porvoontie_(Suurmets%C3%A4ntie_-_Heikinlaaksontie)_Katusuunnitelmaluonnos.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkasten till gatuplan finns framlagda för påseende 25.10–7.11.2023 på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Kundtjänsten på Helsingfors stadsmiljö ger personliga råd och hjälp med att studera gatuplansmaterialet per telefon på nummer 09 310 22111 må–to kl. 8.15–16.00 och fr 12–15, eller på plats (Verkstadsgatan 8) må–ti 8.15–12 och on–fr 12–15. https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst

Planeringen av gatorna bygger på gällande detaljplaner och utkastet till trafikplan. Med de planerade ändringarna förbättrar man bullerskyddet längs Gamla Borgåvägen genom att bygga nya bullerskärmar längs vägrenen. Samtidigt förbättras fotgängar- och cykelförbindelser i området och förbereds trafikarrangemangen för enkelriktade cykelvägar i enlighet med målnätverket. Planeringen gäller

  • Gamla Borgåvägen mellan Storskogsvägen och Henriksdalsvägen
  • Tattaråsvägen och Storskogsvägen, Släntvägen, Klippvägen och Svampvägen i närheten av Gamla Borgåvägen.

Innan förslagen till gatuplan godkänns läggs de ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Påseendefasen infaller i början av 2024, och då har delaktiga möjlighet att anmärka på dem. Ägarna och innehavarna av fastigheterna längs gatorna meddelas om framläggandet per brev.

Målet är att gatuplanerna godkänns på vintern 2024 och att byggandet inleds på hösten 2024, enligt ett preliminärt tidsschema. Vi önskar respons om utkasten till gatuplaner som nu finns för påseende senast 7.11.2023.

Beslutsfattandet kring gatuplanerna kan följas på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare

Mer information och respons:

Jouni Laakko, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 52592, jouni.laakko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Tauno Mäkelä, Ramboll Oy, tfn 040 7652121, tauno.makela@ramboll.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).