Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Malminkartano, Honkasuo, Malminkartanonhuippu

Julkaisu poistuu verkosta 7.8.2024 0:00.

Kaupunginvaltuuston 14.6.2023, § 147, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Malminkartano, Honkasuo, katu-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet sekä Kaarela, Malminkartano, Honkasuo, lähivirkistysalueet, piirustus nro 12759, Malminkartanonhuippu. Dnro HEL 2019-010759.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12759(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12759(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 7.8.2023