Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Siltasaari, Hakaniemenranta 6

Julkaisu poistuu verkosta 12.6.2025 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.4.2024, § 202, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, Siltasaari, kortteli 11206, piirustus nro 12868, Hakaniemenranta 6. Dnro HEL 2022-011631.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12868(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12868(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 13.6.2024