Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Unioninkatu 28

Julkaisu poistuu verkosta 1.8.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 6.6.2023 § 330  hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, tontti 32/8, piirustus nro 12794, Unioninkatu 28. Dnro HEL 2022-002992.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12794(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12794(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 2.8.2023