Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Unionsgatan 28

Denna publikation är offentlig till 1.8.2024 0:00

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 6.6.2023 § 330 har trätt i kraft:

Gloet, tomten 32/8, ritning nr 12794, Unionsgatan 28. Dnr HEL 2022-002992.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12794(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12794(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 2.8.2023