Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Länsisataman terminaali 1

Julkaisu poistuu verkosta 28.5.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 27.3.2024, § 72, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, satama- ja katualueet, piirustus nro 12752, Länsisataman terminaali 1, dnro HEL 2019-005767.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12752(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12752(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 29.5.2024