Detaljplan som trätt i kraft: Västrahamnen, Västrahamns terminal 1

Denna publikation är offentlig till 28.5.2025 23:59

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.3.2024, § 72, har trätt i kraft:

Västrahamnen, hamn- och gatuområden, ritning nr 12752, Västrahamns terminal 1, dnr HEL 2019-005767.

Karta över detaljplaneändringen, ritning nr 12752(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplaneändringen, ritning nr 12752(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 29.5.2024