Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Pihlajamäen ostoskeskuksen alue

Julkaisu poistuu verkosta 3.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 16.8.2023, § 184, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Malmi, Pihlajamäki, tontit 38017/ 2, 4 ja 5 sekä katualueet, piirustus nro 12779, Pihlajamäen ostoskeskuksen alue. Dnro HEL 2011-005332.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12779(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12779(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 4.10.2023