Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde

Denna publikation är offentlig till 3.10.2024 23:59

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.8.2023, § 184, har trätt i kraft:

Malm, Rönnbacka, tomterna 38017/2, 4 och 5 samt gatuområden, ritning nr 12779, Rönnbacka köpcentrumområde. Dnr HEL 2011-005332.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12779(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12779(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 4.10.2023