Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Radiokatu 15 ja 20

Julkaisu poistuu verkosta 3.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 § 297, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Länsi-Pasila, tontit 17051/3 ja 17053/10 sekä katualueet, piirustus nro 12617, Radiokatu 15 ja 20, dnro HEL 2016-011771.

13.10.2021 § 297 tehdyllä päätöksellä on kaupunginvaltuuston 5.5.2021 § 103 tekemää asemakaavan muutosta täydennetty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n perusteella tekemän oikaisukehotuksen johdosta seuraavalla kaavamääräyksellä:

”Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan." Muilta osin asemakaavaa ei ole muutettu.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Helsingin hallinto-oikeus jätti päätöksellään 2.12.2022 valituksen tutkimatta ja korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 2.10.2023.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12617(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12617(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 4.10.2023