Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Hanasaari, Energiakortteli

Julkaisu poistuu verkosta 18.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 30.8.2023, § 200, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Sörnäinen, Hanasaari, osa korttelia 10649, Sörnäinen, Hanasaari, osat tonteista 252/12 ja 4, osa korttelia 10649 ja katualue, piirustus nro 12811, Energiakortteli. Dnro HEL 2019-005103.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12811(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12811(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 19.10.2023