Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter

Denna publikation är offentlig till 18.10.2024 23:59

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 30.8.2023, § 200, har trätt i kraft:

Sörnäs, Hanaholmen, del av kvarteret 10649, Sörnäs, Hanaholmen, delar av tomterna 252/12 och 4, del av kvarteret 10649 och gatuområde, ritning nr 12811, Energikvarter. Dnr HEL 2019-005103.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12811(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplanen och detaljplaneändringen, ritning nr 12811(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 19.10.2023