Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Villenkallio

Julkaisu poistuu verkosta 9.1.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 15.2.2023, § 37, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, korttelit 54012 ja 54013 sekä puisto-, katu- ja suojaviheralueet, piirustus nro 12740, Villenkallio, dnro HEL 2019-002374.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 23.11.2023 eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12740

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12740

 

Helsingissä 10.1.2024