Yleistiedoksianto Suezinkatu, katusuunnitelma, Länsisatama

Julkaisu poistuu verkosta 25.7.2024 16:00.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 11.6.2024 § 343 (HEL 2024-003211) hyväksynyt Suezinkatu, katusuunnitelma, Länsisatama.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 25.7.2024 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Kuulutuksen julkaisupäivä 18.6.2024

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30/henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala