Asiakirjat: Aluerakentamispäällikkö

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Aluerakentaminen Aluerakentamispäällikkö

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.

Valitse vuosi