Hallintopäällikkö

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Hallintomenettely-yksikkö Hallintopäällikkö
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu