Förvaltningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Förvaltningsavdelningen Förvaltningsförfarande Förvaltningschef
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv