Johtava lakimies

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Hallinto Hallintopalvelut Päätöksenteon tuki Juridinen tuki - yleishallinto ja erityislainsäädäntö Johtava lakimies
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu