Ledande jurist

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Juridiskt stöd - allmän administration och speciallagstiftning
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut