Pöytäkirja Kaupunginhallitus 10/2020 23.03.2020

Kokousaika: 23.03.2020 - 16:00
Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Asialista

2. / 197 § V 8.4.2020, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta
3. / 198 § V 8.4.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta
4. / 199 § V 8.4.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
6. / 201 § V 8.4.2020, Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma
7. / 202 § Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
9. / 204 § Helsingin kaupungin tietotilinpäätös
10. / 205 § Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen
07.04.2020