Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Ympäristö- ja lupajaosto huolehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mukaisista lupa- ja ympäristöasioista.

Jaoston jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee Helsingin kaupunginvaltuusto. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö-ja lupajaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
06.06.2024 16:15
26.06.2024 16:15
15.08.2024 16:15
29.08.2024 16:15
12.09.2024 16:15
26.09.2024 16:15
10.10.2024 16:15
24.10.2024 16:15
07.11.2024 16:15
21.11.2024 16:15
04.12.2024 16:15
18.12.2024 16:15

Jäsenet: Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto