Miljö- och tillståndssektionen

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Miljö- och tillståndssektionen

Miljö- och tillståndssektionen ansvarar för de tillstånds- och miljöfrågor som avses i speciallagstiftningen om stadsmiljösektorn.

Sektionens medlemmar, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Miljö- och tillståndssektionen vid stadsmiljösektorn har nio medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
25.04.2024 16:15 Öppna föredragningslistan
08.05.2024 16:15
23.05.2024 16:15
06.06.2024 16:15
26.06.2024 16:15

Medlemmar: Miljö- och tillståndssektionen