Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och tillståndssektionen

Nämnder och direktioner

Miljö- och tillståndssektionen ansvarar för de tillstånds- och miljöfrågor som avses i speciallagstiftningen om stadsmiljösektorn.

Sektionens medlemmar, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Miljö- och tillståndssektionen vid stadsmiljösektorn har nio medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
28.09.2023 16:15 Öppna föredragningslistan
12.10.2023 16:15
26.10.2023 16:15
09.11.2023 16:15
23.11.2023 16:15
07.12.2023 16:15
20.12.2023 16:15

Medlemmar: Miljö- och tillståndssektionen