Pöytäkirja Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 18/2023 23.11.2023

Kokousaika: 23.11.2023 - 16:15
Kokouspaikka: Lautakuntasali Horisontti, Työpajankatu 8

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

29.11.2023