Esityslista Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 18/2023 23.11.2023

Kokousaika: 23.11.2023 - 16:15
Kokouspaikka: Lautakuntasali Horisontti, Työpajankatu 8

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Päätöstiedote: Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kokousaika: 23.11.2023 klo 16.15
Kokouspaikka: Lautakuntasali Horisontti, Työpajankatu 8

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Laura Kolehmaisen ja varatarkastajaksi jäsen Juhani Strandenin.

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle
Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen!

Käsittely

- Pöydällepanoehdotus 1
Rossi Saana
Pyydän pöydälle seuraavaan kokoukseen!

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 23.11.2023

Matti Miinalainen, viestintäsuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31520

matti.miinalainen@hel.fi