Hyppää pääsisältöön

Keskusvaalilautakunta

Lautakunnat ja johtokunnat

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta toimittaa sille vaalilaissa erikseen määrätyt tehtävät.
Keskusvaalilautakunta huolehtii valtiollisissa vaaleissa vaalien valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta tulee tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtii kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tuloksen.

Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. 

Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnassa ei ole henkilökohtaisia varajäseniä, vaan varajäsenet tulevat jäsenten tilalle sijaantulojärjestyksessä.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Kokousten ajankohdat painottuvat vaalien läheisyyteen. 

Katso myös: Helsingin kaupungin äänestysaluejako (pdf, 4 Mt)

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjojen ja esityslistojen liitteiden julkaisussa ongelmia – asiaa selvitetään

Olemme havainneet ongelmia pöytäkirjojen ja esityslistojen liitteiden julkaisussa. Osa liitteistä voi jäädä julkistumatta. Kyseessä on päätöksenteon tietojärjestelmän toiminnallinen ongelma, jota selvitetään järjestelmän toimittajan kanssa.

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
10.10.2023 15:00
01.11.2023 15:00
22.11.2023 15:00
19.12.2023 15:00

Jäsenet: Keskusvaalilautakunta