Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto asettaa tavoitteita kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja kirjastopalvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. Lisäksi jaosto huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä puheejohtajat kaikista jäsenistä toimikaudekseen.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
22.08.2024 16:15
26.09.2024 16:15
12.11.2024 16:15
03.12.2024 16:15

Jäsenet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto