Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kultur- och bibliotekssektionen

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Kultur- och bibliotekssektionen

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektor sätter upp mål för kulturtjänsthelheten och bibliotekstjänsthelheten samt följer upp hur de förverkligas. Sektionen ger ett utlåtande om resultatbudgeten och verksamhetsplanen till sektornämnden. Dessutom sköter sektionen de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för konst- och kulturverksamhet och genomförande av kulturpolitiken samt godkänner läroplaner för grundläggande konstundervisning.

Stadsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare samt ordförande till sektionerna bland alla ledamöter för sin mandatperiod.

Sektionen har 9 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

 

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
16.04.2024 16:15 Öppna föredragningslistan
21.05.2024 16:15

Medlemmar: Kultur- och bibliotekssektionen