Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och bibliotekssektionen

Nämnder och direktioner

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektor sätter upp mål för kulturtjänsthelheten och bibliotekstjänsthelheten samt följer upp hur de förverkligas. Sektionen ger ett utlåtande om resultatbudgeten och verksamhetsplanen till sektornämnden. Dessutom sköter sektionen de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för konst- och kulturverksamhet och genomförande av kulturpolitiken samt godkänner läroplaner för grundläggande konstundervisning.

Stadsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare samt ordförande till sektionerna bland alla ledamöter för sin mandatperiod.

Sektionen har 9 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

 

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
07.11.2023 16:15
07.12.2023 16:15

Medlemmar: Kultur- och bibliotekssektionen