Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto asettaa tavoitteita liikunnan palvelukokonaisuudelle sekä seuraa niiden toteutumista. Jaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. Lisäksi jaosto huolehtii liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat kaikista jäsenistä toimikaudekseen.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
16.05.2024 16:15

Jäsenet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto